Claudia Hausfeld Under A Glisten of Mud

I en endeløs sirkel av skapelse og forfall, setter vi sammen miljøene våre med rusk fra tidligere tider, andre steder og gamle ideer. Alle ting graves ut og gjenbrukes. Forestilte former og overflater, samlet gjennom tider med å se, skreller av bunnen av sinnet vårt. De tar seg gjennom mørket i kroppene våre, for å dukke opp i våre hender. Den latente formen trenger en manifestasjon. Vi lirker jorden opp for å trekke ut materialene, så bygger vi. Bilde på bilde, hentet fra minnets fordypninger, konstruerer vi nået og sender det videre som en annen iterasjon av fortiden, som skal dissekeres og settes sammen igjen i fremtiden.

Utstillingen viser nye verk laget under kunstnerens residens på Trykkeriet. De utforsker ulike metoder for trykking og er installert med byggematerialer som finnes i nærområdet til Trykkeriet. Tittelen er hentet fra diktet The Grauballe Man av Seamus Heaney, om en myrkropp med samme navn.

Claudia Hausfeld (f.1980 i Berlin, DDR) studerte fotografi ved kunstuniversitetet i Zürich og visuell kunst ved kunstuniversitetet på Island. Hun er først og fremst opptatt av fotografiet og dets forhold til virkelighet og rom. I sin praksis fokuserer hun på analoge sider ved mediet og på eksperimentering med materiale og overflate, noe som resulterer i fotografiske arbeider som grenser til det skulpturelle.

I tillegg til sin kunstnerpraksis deler Claudia ledelsen av fotoverkstedet til Island Art Academy. Hun bor og jobber i Reykjavík.

fill outline half arrow