«That Present Absence» – David Rios, Norwegian Printmakers

06.04.22

Vi har gleden av å presentere dokumentasjon fra separatutstillingen “That Present Absence” av David Rios på Norwegian Printmakers fra 17. – 26. mars. Rios produserte verkene på Trykkeriet i samarbeid med Daniel Persson.

Prosjektbeskrivelsen er lånt fra Norske Grafikere

Med utstillingen «That Present Absence» forsøker David A. Rios å definere et fravær ut fra tilstedeværelsene som rammer det inn. Slik det svarte hullet Melkeveien kretser rundt ikke kan observeres annet enn gjennom stjernene det fortærer, er de utstilte verkene eksperimenter i å kartlegge en ikke-eksistens. Verkene er silhuetter av en fraværende person, objekt eller tid – summen av verkene gir form til rommet de omkranser. Utstillingen har sitt konseptuelle utgangspunkt i et grantre som, på tross av å ikke være med i selve utstillingen, har en sterk tilstedeværelse.

Rios’ verk bærer preg av omstendelige og langsomme prosesser som gir form til ideer og teorier som strekker seg langt utover utstillingsrommets vegger. Slik makter han å tøye rammene både for samtidsgrafikken og for vår idé om hva som er grensen mellom fravær og nærvær.

fill outline half arrow