Tag Andersson Tag Andersson

Verkene til Tag Andersson tar i bruk et voksende vokabular av geometriske og irregulære former i grafiske komposisjoner. Hans distinkte små skala verk på papir består av en kombinasjon av elementer fra silketrykk, koldnål, tegning og collage, som legges lag på lag gjennom bruk av trykking og maskering. Komposisjonene er ikke forhåndsbestemt, men hvor hvert motiv blir til gjennom en slags skulptur aktig «stabling» hvor et element dikterer plasseringen av et annet element.

Personen dukket først opp i 2015, i form av pseudonymet Tag Andersson som er en kanadisk kunstner, basert i Bergen og som også har verk som del av Lewis & Taggart og the Museum of Longing and Failure (MOLAF). Hans verk har gjennom disse ulike kontekstene blitt presentert på visningssteder som Entrée, Bergen; Tegnerforbundet, Oslo; Künstlerhaus Bethanien, Berlin; The Darling Foundry, Montreal; ISCP, New York; The Centre for Contemporary Art, Warsaw; og Kunstverein Leipzig, Tyskland. Utstillingen er hans andre soloutstilling som Tag Andersson.

fill outline half arrow