Anders Kjellesvik On the Road

I løpet av våren 2013 laget Kjellesvik en stor serie trykk med silketrykk og fotogravyr. Verkene involverer selvopplevde og imaginære steder og ekspedisjoner. Fotografisk materiale er bearbeidet til monokromer og uttrykker en symbolsk historie. Silketrykkene har ulike fargenyanser mens fotogravyrtrykkene er trykt i sort. Bildeserien kan tolkes som arkivbilder eller tilfeldige øyeblikksbilder. Frittliggende observasjoner skaper en mellomforbindelse. Det er et forsøk på å håndtere omgivelsene; nåtiden, fortiden og fremtiden. Verkene har referanser til visuell massekultur, men uten en klar konklusjon. Fragmentene av daglige situasjoner og ukjente landskap skaper en følelse av bevegelse i ulike former, både mentale og fysiske. Det er refleksjon av potensialet til mediet, så vel som dokumentaren og de poetiske verkene. Kjellesviks trykk kommenterer også til hans øvrige kunstproduksjon, som maleri og skulptur. Anders Kjellesvik (1980) er født og oppvokst på Stord. Han har gått på Statens Kunstakademi i Bergen, Statens Kunstakademi i Helsingfors og Det Kongelige Danske Kunstakademi. Studiobasert arbeid kombineres med omfattende turer og kunstproduksjon i det offentlige rom. Parallelt med sitt eget individuelle kunstneriske arbeid, samarbeider Kjellesvik også med Anders Siqueland i kunstnergruppen aiPotu. Kjellesvik har stilt ut på Galeri Michael Janssen (Berlin), Bristol Biennal 2012, Revolutions forms that turn, Biennale of Sydney 2008, Museo d´Arte Orientale (Torino), Palais de Tokyo (Paris), Kunstnernes Hus (Oslo), GAD (Oslo). ) og Galleri Hartwich. For mer informasjon, www.anderskjellesvik.com and www.aipotu.org

 

 

 

fill outline half arrow