Borghild Rudjord Unneland Not Even the Stones Know

Borghild R. Unneland arbeider fortrinnsvis med installasjoner. Forholdet mellom det tenkte og det materielt tilstedeværende er en kjerne i hennes arbeider. Det kontrastfylte er ofte utgangspunkt for hennes prosjekter. Ved hjelp av små og enkle virkemidler forsøker hun å skape underlige møter. Arbeidene kan oppfattes som dikt i fysisk form, der sammenhengene som oppstår danner assosiative forbindelser – som strofer i et dikt.

I prosjektet ”ikke en gang steinene vet det” arbeider hun i et felt som strekker seg fra silketrykk via marmorering til collage. Fra det helt kontrollerte til det flytende nesten ukontrollerbare. Hun arbeider med ulike mønster og strukturer som underlag og lar disse møte mer eller mindre abstrakte former i billedflaten. Prosjektet er insisterende i det ordløse. Stillfarent og bombastisk på samme tid.

Borghild Rudjord Unneland (født 1978 i Oslo) bor og arbeider i Bergen. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen og har etter endt hovedfag i 2003 vært en synlig og aktiv utstiller ved en rekke norske og internasjonale gallerier, senest ved Skiens kunstforening, Kristriansand Kunsthall og Gustavsberg kunsthall i Stockholm. Unneland er innkjøpt av Bergen kunstmuseum har også laget flere utsmykkinger, bla til Haraldsplass sykehus kapell og Kleppestø Helsetun og gateutsmykking i Farsund sentrum.

fill outline half arrow