David A. Rios A hole is made by the pieces that remain

Utstillingen «A hole is made by the pieces that remain» forsøker å definere et fravær ut fra tilstedeværelsene som rammer det inn. Det svarte hullet Melkeveien kretser rundt kan ikke observeres, men stjernene det fortærer forteller oss om dets eksistens. Gjennom fotografiske metoder, trykketeknikker og skulptur undersøkes det som grenser til det som ikke er. Arbeidene er eksperimenter i det å kartlegge en ikke-eksistens.

davidarios.no

fill outline half arrow