Tova Fransson Clear Cut

Utställningen  visar en serie monoprints i linoleumtryck gjorda under Tova Franssons AiR hos Trykkeriet oktober 2021. Fransson har under sin vistelse utforskat tryck med former hämtade från kalhyggen på landsbygden i Värmland. Hon har intresserat sig för det tydliga tomrummet de lämnar efter sig, som ett skarpt snitt i den omgivande skogen.

Tova Fransson är i sin konstnärliga praktik intresserad av arbete, den industriella tidsåldern och kommunikation. I sitt arbete tar hon ofta utgångspunkt i sin egen hemtrakt och bakgrund som uppvuxen i bruksort på landsbygden och förhållandet till densamma. Industrin, skogen och arvet.

Fransson arbetar med grafik och hennes tryckmetod baseras på funna objekt, med allt från boktrycksmaterial till kartor. Hon arbetar med system och serialitet – att om och om igen upprepa handlingen att trycka ett objekt till pappret och de förskjutningar och olikheter som uppstår över tid. Varje enskilt tryck specifikt och ensamt i sitt slag. Tid och materialitet är centrala aspekter i hennes arbete.

Tova Fransson (f. 1986, Sverige) har en Master i Fri Konst från Fakultetet for Kunst, Universitetet i Bergen (Norge).

Med stöd från Konstnärsnämnden, Bergen Kommune och Norsk Kulturråd

With support from The Swedish Arts Grant Committee, The municipality of Bergen and the Norwegian Arts Council

fill outline half arrow