Anna Christina Lorenzen An Uncut Line

Utstillingen «An Uncut Line» er et samarbeidsprosjekt mellom Trykkeriet og Anna Christina Lorenzen.

Til utstillingen vises en serie tresnitt som i sin størrelse (125 x 245 cm) utnytter Trykkeriets maksimale trykkformat for tresnitt. Treplatene har blitt bearbeidet og de ulike resultatene har blitt utstilt i flere omganger siden 2010. I en lineær dog spiralartet sirkulerende progressjon legges det til nye lag for hvert prosjekt.

Motivene henviser til historiske gester og positurer fra (spesielt den eurosentriske) billedkunstens kulturarv. Gjennom kroppen undersøker Lorenzen ulike tiders og kulturers forbindelse til vår tid, til vårt samfunn, vårt billedspråk og vår selvforståelse. Lorenzen har siden 2011 deltatt ved en rekke internasjonale residency programmer i Kenya, Sør – Afrika, India, New York og Barbados.  

fill outline half arrow