Patricia Risopatron Berg Under mageskinnet

Under mageskinnet viser en serie etsninger av Patricia Risopatron Berg. Motivene kretser om tematikker som skog, graviditet, spennet mellom menneske og dyr, vekster, drømmer, og psykedelika.

Etter at vi flyttet til en markanær drabantby for et par år siden, fikk jeg en gjenopplivet relasjon til skogen. Ikke en vill, urørt natur, men den dels kultiverte, bynære. I høst og i vinter gikk jeg gravid, stadig tyngre på glatte røtter, så i våt snø, dinglende etter hunden. Med denne serien etsninger søker jeg å uttrykke fasetter ved skogen som oppholdssted, fysisk og mentalt; og som åsted for forandring.

Svangerskapet kan oppleves psykedelisk. Når jeg sier “psykedelisk”, er det i mangel av andre presise begreper. Det psykedeliske knytter seg til åpenbaringer. Jeg tenker på tiden og detaljene som vrir seg, inn og ut av fokus, blir knudrete, dypere, og så helt glatte. Jeg sitter med innsikten om å ha vært to kropper i én. Jeg tenker på rommet som ikke lar seg kontrollere. Det kan være vennlig, til og med velkomment, og det kan være uforutsigbart.

Patricia Risopatron Berg (f.1995) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og arbeider med grafikk, tegning og maleri. Hun har tidligere stilt ut ved blant annet Galleri RAM (Zea Mays, 2022), Akademirommet (Anima Mundi, 2022) og Muralverkstedet (2022).

Prosjektet er støttet av Norske Grafikeres Fond

fill outline half arrow