Silkscreen for Kjersti Sundland´s group show at Hordaland Art Center

21.04.22

Trykkeriet produserte nylig silketrykk på en stor glassplate for Kjersti Sundland´s deltakelse i gruppeutstillingen «We Meet at Dusk» ved Hordaland Kunstsenter. Andre deltakende kunstnere i utstillingen er Rasmus Myrup, Eirik Falckner og kunstnerduo Nicholas Grafia & Mikolaj Sobczak. Utstillingen er kuratert av Scott Elliott & Daniela Rasmos Arias og varer fra 26. mars – 8 mai.

Photo av Helene Førde

(Prosjekt tekst lånt fra web siden til Hordaland Kunstsenter )

I arbeidene som vises i gruppeutstillingen We Meet at Dusk får vi følelsen av at naturlovene har blitt fiklet med: elektrisitet strømmer gjennom trær, insektarter tar over kunstverk og inngår i nye samarbeid, et fragment av en skog dreies om og danner en vrengt scene.

I Rasmus Mystrups installasjon innerst i gallerirommet inviteres vi til å ta plass i en forvrengt skog – derfra kan vi oppleve arbeidene til Eirik Falckner og Kjersti Sundland. To hybride keramikkskulpturer av Falcner er montert i galleriet, de er resultatet av et samarbeid med den lokale birøkteren Johannes Gudolv Irgens, som ble tilbydd skulpturene for å gjøre dem til et midlertidig habitat for en koloni med bier. Når vi møter skulpturene i utstillingsrommet er fraværet av insektene påfallende – det danner i seg selv en slags lydlig tilstedeværelse, som om skulpturene var stilnede høyttalere.

Kjersti Sundland viser en todelt installasjon bestående av et silketrykket panel, med motiv som minner om et rotsystem, og en videoprojeksjon som henter sitt kildemateriale fra like utenfor gallerirommet. Sundlands arbeid har også et lydlig aspekt, som aktiveres av aktiviteten inne i galleriet. Slik synes verkene her inne synes å styres av en ukjent tilstedeværelse.

I likhet med Sundland begrenser ikke kunstnerduoen Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak arbeidet sitt til de fysiske rammene av Hordaland kunstsenter. Gjennom en performance som finner sted på Landmark, og en podkast som gjøres tilgjengelig i løpet av lyttesesjoner på kveldstid, flettes ulike historier fra ulike familier sammen i verkene deres, og utforsker spenningen mellom foreldrefigurer og deres respektive avkom, så vel som forestillinger om kjærlighet, hat, begjær og anger. Protagonistene i performance-arbeidene deres er demoner fra slavisk og filippinsk folklore, her benyttet for å kroppsliggjøre erfaringen av å bli sett som den andre, og å ikke passe inn i et samfunn.

Arbeidene i utstillingene synes å hente fra sjangeren folk horror, og antyder en historie som ligger begravd under sivilisasjonens overflate – en tilstedeværelse av noe eldgammelt, en natur som er ubehagelig, og som vitenskap og teknologi ikke så enkelt kan hanskes med. Utstillingens invitasjon kunne også være å reposisjonere seg selv gjennom skifter – i form av gliper, okkupasjon eller omveltning – i en prosess som ikke har med rasjonell forståelse å gjøre. We Meet at Dusk besitter en form for magi som støttes gjennom infrastruktur, og som ikke vender seg bort fra verdenen den er situert i. Likevel – finnes her kanskje en rampete fe, som griper inn i verkene, fikler med klokker og åpner dørene til galleriet etter vanlig åpningstid?

We Meet At Dusk introduserer oss for verk som i stor grad utfordrer ideen om tid. Formidlingsprogrammet som følger utstillingen oppfordrer også til temposkifter og ettertenksomhet, gjennom lesestunder, samlinger ved solnedgang, filmvisninger og radiosendinger. Mens vi venter på at solen skal gå ned, inviteres publikum til å tre ut av tradisjonelle tidsstrukturer.

KUNSTNERE

NICHOLAS GRAFIA & MIKOŁAJ SOBCZAK

Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak skaper stedsspesifikke situasjoner hvor figurer som vampyrer, zombier, hekser og healere brukes som narrative og visuelle redskaper, for å rette blikket mot forholdet mellom stigmatiseringen av disse figurene og hvordan moderne samfunn på fiendtlig vis fremmedgjør bestemte deler av sine respektive demografier, både politisk og sosialt. Arbeidet deres gir motstand til den homogeniteten som ofte assosieres med fra folk horror-historier, og anerkjenner mangfoldet i en kontemporær verden preget av migrasjon – når de i sine verk re-approprierer fortellinger fra folkeminne, med utgangspunkt i et globalt og skeivt perspektiv.

Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczaks performance-verk It’s 10PM. Do you know where your children are? vil finne sted på Landmark, Bergen Kunsthall, 27. mars kl 20:00.

 

EIRIK FALCKNER

Eirik Fackners arbeid spiller på frykten for det ukjente: hva man forestiller seg kan finnes i det dype havet og endeløse verdensrommet. Et tilbakevendende tema i praksisen til Falckner er forgjengelighet, som den kommer til syne når mennesket konfronteres med de kraftfulle, forhistoriske naturkreftene som danner grunnlaget for alt liv. I denne utstillingen presenterer Falckner to skulpturer som har blitt tatt over av bikolonier, sammen med et større monolittisk arbeid i keramikk. For disse nesten parasittiske verkene synes det viktigere hvilke frø som slår rot, og hvordan bestanden utvikler seg, enn støy og anliggende fra verden utenfor.

 

RASMUS MYRUP

Rasmus Myrups arbeid er en syntese av det store og det lille. Informert av vår evolusjonære historie og tilhørighet i den naturlige verden, undersøker han menneskehetens røtter i kontekst av menneskelige følelser og relasjoner. Til utstillingen på Hordaland kunstsenter har Myrup konstruert et stedsspesifikt arbeid som posisjonerer naturen som en scene og samlingspunkt for ulike tidsforståelser, og former for utveksling som oppfordrer til skifter i tempo eller perspektiv.

 

KJERSTI SUNDLAND

Kjersti Sundland arbeider innenfor en metodologi hvor samarbeid og forskning står sentralt. Inspirert av feministisk filosofi utforsker Sundland hvordan teknologi og okkulte praksiser historisk sett er sammenvevd, og påvirker våre oppfatninger av kjønnsidentitet. Det gjør hun gjennom video, live performance og tidsbaserte installasjoner.

 

 

ARRANGEMENTER

Performance: It’s 10PM. Do you know where your children are? 

Bergen Kunsthall – søndag 27. mars kl 20:00, dørene åpner 19:30.

 

Utstillingsvandring i skumringen med Kjersti Sundland og Scott Elliott

Torsdag 31. mars, 20:00 – 22:00

 

Felles lyttestund: It’s 10PM. Do you know where your children are? 

Podcast av Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak, fasilitert av Scott Elliott

Torsdag 7. april, 20:00 – 22:00

 

Utstillingsvandring i skumringen med Kjersti Sundland og Daniela Ramos Arias

Torsdag 21. april, 20:30 – 22:30

 

Felles lyttestund: It’s 10PM. Do you know where your children are? 

Podcast av Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak, fasilitert av Daniela Ramos Arias

Torsdag 28. april 20:30 – 22:30

 

Dawn Chorus Reveil 2022 radiosending i samarbeid med Radio Multe

Lyttestund i grupper, lørdag 30. april fra 20:30-22:30 på Radio Multe (Nygårdsg. 52)

Sendingen er tilgjengelig på nettsiden til Radio Multe og fysisk i kaféen til Hordaland kunstsenter lørdag 30. april fra 12:00-17:00

Stykket sendes på Radio Multe i sin helhet fra kl 06:00 lørdag 30. april – kl 07:00 søndag 1. mai (total varighet 25 timer)

 

Radiosending: Performance med Kjersti Sundland i samarbeid med Radio Multe 

Torsdag 5. mai kl 21:00-23:00 på Radio Multe (Nygårdsg. 52)

 

BIOER

KJERSTI SUNDLAND bor og arbeider i Bergen. Sundland har en BA i kunst fra Coventry University, og en MA i kunst fra Royal College of Art, London. Arbeidet hennes har blitt vist ved Kunsthall 3.14, Museum of Modern Art, Bologna, TICA Centre for Contemporary Art, Tiran, Punkt Ø, UKS, Oslo, Trøndelag senter for samtidskunst, Galleri Brandstrup, Artopia Gallery, Milano. Video- og performance-arbeidene hennes har blant annet blitt vist ved PureScreen inklusiv Castlefield, Cork Film Centre, B4 Play Video, Berlin, Netmage, Bologna, AudioVisiva, Milan, VideoLisboa.

 

EIRIK FALCKNER bor og arbeider i Bergen, og ble i 2021 uteksaminert fra bachelorstudiet i kunst ved KMD, Universitetet i Bergen. Falckner har holdt soloutstillinger ved Project 67, Bodø, Galleri Fjalar, Bergen, Slakt, Bergen and Kraft, Bergen. Det siste året har han vært gjestekunstner hos Agder Kunstsenter i Kristiansand og hos Senter for keramisk kunst i Ringebu. Falckner har bakgrunn fra grafittiscenen i Bergen, noe han ofte benytter seg av i sin kunstneriske praksis. Han har sluppet to filmer som dokumenterer aksjoner i offentlig rom, HUR – Ritual fra 2017 og hans seneste film Graa som ble vist på Bergen Filmklubb i 2020.

 

RASMUS MYRUP er en danskfødt kunstner som bor og jobber mellom Paris og København. Nylige soloutstillinger omfatter Sorry på Perm Museum of Contemporary Art (Perm, Russia); Re-member me på Jack Barrett; Homo Homo på Tranen (Hellerup, Denmark); Loving those we lost but never knew på Galerie Balice Hertling (Paris, France); og I, Scavenger of Carcasses på Interstate Projects (Brooklyn, NY). Hans installasjon Salon des Refusés var nylig en del av utstillingen Witch Hunt på Kunsthal Charlottenborg, København i 2020.

 

NICHOLAS GRAFIA (f. Angeles City, Philippines) bor og arbeider mellom Paris, Frankrike, hvor han for tiden er gjestekunstner ved Art Explora, og Düsseldorf, Tyskland. Han har en MFA fra Kunstakademie Düsseldorf og ble uteksaminert fra Dominique Gonzalez-Foersters studentkull. Han har tidligere studert ved Kunstakademie Münster, etterfulgt av et stipendiat ved School of Arts and Cultures in Newcastle, UK, og British, American and Postcolonial Studies ved University of Münster, Tyskland. Arbeidet hans har nylig blitt stilt ut ved KW (Berlin, DE), Shoot the Lobster (New York, US), MoMa (Warsaw, PL), Kunsthal Aarhus (Aarhus, DK), Peres Projects (Berlin, DE), Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen (Düsseldorf, DE), HKW (Berlin, DE), Museum Ludwig (Cologne, DE), Capitain Petzel (Berlin, DE), MUDAM (Luxembourg, LU) og Steirischer Herbst (Graz, AT).

 

MIKOŁAJ SOBCZAK ble uteksaminert fra Academy of Fine Arts Warsaw (PL), Studio of Spatial Activities, etterfulgt av et stipendiat ved Universität der Künste Berlin (DE), han har også studert ved Kunstakademie Münster (DE). Han er gjestekunstner ved Rijksakademie van beeldende kunsten i Amsterdam (NL). Han arbeider innenfor video, maleri and keramikk, ofte med performative innslag. Hans mest nylige utstillinger inkluderer MoMA (Warsaw), Museum Ludwig (Cologne), Capitain Petzel Gallery (Berlin).

fill outline half arrow