Kristin Tårnesvik Praktiske øvelser

En utstilling er alltid relatert til en kunstners tidligere utstillinger. I mitt tilfelle har en mer oppdragsbasert form for produksjon preget mitt arbeid, slik tilfellet er for mye av kunsten som lages i dag. En inviteres til å gi sitt bidrag til en spesifikk sammenheng eller til et overordnet tema i en gruppeutstilling, med tidsfrister, og der eksperimenteringen fram mot det endelige verket i større eller mindre grad skjer i gjenskinn av dette.

I løpet av de siste årene har jeg hatt mange gjestekunstneropphold i ulike byer og miljøer. Her har jeg utforsket variasjoner av langsomme og nærmest mekaniske arbeidsteknikker, der treverk og særlig papir, penn og blyant, stempler og blekk, har vært de sentrale materialene. Repetisjon av streker, tegn og former i tegning og trykking. Sanking og rensing av røtter. Spikking i tre. I en tid hvor ny teknologi tar stor plass i våre liv og samfunn, og også i kunsten, er disse analoge medier basert på gammel innovasjon.

Under et av de seneste gjesteoppholdene jeg hadde, på Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen høsten 2016, kunne jeg, fri for frister og formål, gjennomføre en daglig arbeidsrutine i atelieret. Tilbringe tid sammen med materialene og se hva som skjer. Jeg starter på et bilde med en enkel linje på papiret og streker videre derfra. Strekene treffer hverandre, støter mot hverandre, danner nye retninger og ulike former, holder hverandre sammen. Slike eksperimenter danner grunnlaget for Praktiske øvelser. Under mitt arbeid på Trykkeriet har jeg overført denne måten å jobbe på til silketrykk ved å tegne direkte på silketrykk-filmen. I strektegningene tar strekene til dels over kontrollen. På Trykkeriet tar i tillegg selve trykkingen kontroll over det endelige resultatet, og jeg befinner meg på usikker grunn, også fordi jeg ikke behersker teknikken.

Det handler om å utforske en produksjonsprosess med et minimum av elementære materialer og teknikker, der mitt manuelle arbeid forankres i en rutine og i et her-og-nå. Det innbefatter en kalkulert feilmargin og en toleranse for at forutsette og uforutsette inngrep setter preg på produktet. Praktiske øvelser er tittelen på min arbeidsprosess – som jeg stiller ut på Trykkeriet.

– Kristin Tårnesvik


Kristin Tårnesvik
 har sin bakgrunn i fotografi, men har siden i løpet av sin kunstneriske praksis stadig oppsøkt nye medier og teknikker som gir motstand i produksjonsprosessen og fører til nye bevegelser i uventede retninger. Tårnesvik arbeider i skjæringspunktet mellom det poetiske og det politiske, der det personlige så vel som samfunnsmessige hendelser og fenomen kommer til uttrykk.

Kristin Tårnesvik har deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland, blant annet på Tromsø Kunstforening, RAM, Stenersenmuseet, Nikolay Kunsthall Danmark, Performa New York, Entree og Fotogalleriet. Hun har utført flere utsmykkingsoppdrag og hennes arbeid er innkjøpt av Norsk kulturråd. Tårnesvik er fra Kåfjord i Troms. Hun har siden 1999 bodd og arbeidet i Bergen. Hun er uteksaminert fra KHiB i 2004, avdeling for fotografi.

fill outline half arrow