Cato Løland Moving Matters

Moving Matter består av silketrykk og skulpturelt papir som er produsert i løpet av Lølands en måneds arbeidsperiode på Trykkeriet. Verket svarer visuelt og tematisk til produksjon, lokalhistorie og håndverk og har en sterk relasjon til stedet. Å bringe hans praktiske og improviserte arbeidsmetode til dette feltet har resultert i arbeider der interessen for materialer, teksturer og overflater er tilstede. Det tematiske bakteppet i prosjektet er også kilden til de visuelle elementene han velger å bruke i sine formelle og improviserte komposisjoner.

fill outline half arrow