Material Vision – Silent Reading

Material Vision – Silent Reading er en film og serie med trykk av Espen Sommer Eide, basert på skapelsen av nye musikkinstrumenter og en forestilling utviklet på Bjørnøya.

På Trykkeriet vil Espen Sommer Eide stille ut 6 dyptrykk opprinnelig bestilt av KORO / Universitetet i Tromsø for det nylig åpnede fakultetsbygningen, i tillegg til et nytt installasjonsarbeid. Trykkene er trykket i et opplag på 14.

Den norske geologen Balthazar Keilhau fra 1800-tallet beskriver øya som “jordens kadaver” på grunn av dens mangel på vegetasjon og tøffe værforhold. Når man utforsker et ukjent landskap, kan man ikke unngå en viss tilegnelsesprosess, enten man utforsker for politikk, ressurser, vitenskap eller kunst. Utforskerens blikk kan ikke unngå å ønske å eie og mestre objektet i sikte. Gjennom en kombinasjon av kunstneriske og vitenskapelige forestillinger undersøker Material Vision – Silent Reading ulike måter å lese et landskap på og hvordan betrakteren og den betraktede forholder seg til hverandre. På denne måten å se blir visse forutsetninger for persepsjon synlige og tar samtidig del i opplevelsen. Instrumentets rolle i ekspedisjoner er et annet sentralt tema. For å undersøke dette emnet bruker prosjektet mobile øyesporingsteknologier, kombinert med instrumenter som gir hørbar tilbakemelding til å lese landskapene. Instrumenter (vitenskapelige eller ikke) lar noe berøres mer direkte ved å ramme inn og kontrollere utsikten. Bruk av instrumenter på denne måten blir et læringsverktøy der objektet i seg selv lærer oss metoden for hvordan det skal sees.

Kvelden starter på Trykkeriet, Fjøsangerveien 70A med utstilling og servering 18.00 – 21.00. Etterfulgt av en premierefilmvisning på Landmark kl. 21.30 (dørene åpner kl. 21.00). Etterpå blir det musikk av Are Mokkelbost (Single Unit, Kill) og Mental Overdrive (DJ-sett av Per Martinsen).

fill outline half arrow