Kenneth Steinbach How I Learned to Stop Worrying and Love the International Monetary System

Silketrykkene som vises i Trykkeriet utstillingen er en del av en kontinuerlig utforskning av serien How I Learned to Stop Worrying and Love the International Monetary System som Kenneth Steinbach har utviklet i ulike medier og tilnærminger de siste årene. Serien utforsker de visuelle egenskapene og den underliggende oppførselen til fiat-valutaer. Fiat-valutaer er pengesystemer på papir som er ønsket å eksistere av statlige eller para-statlige byråer. Verdiene deres er helt definert av dekret, uten å bli støttet av fysiske varer, som gull. Funksjonene til disse fiat-systemene blir stadig utfordret når de møter omstendigheter i den virkelige verden, verdiene deres endres uendelig i sykluser av ekspansjon, forfall og politiske omveltninger. De fleste moderne valutaer er fiat-valutaer.

Verkene henter sine bilder og komposisjonsstrategier fra mislykkede og devaluerte fiat-valutaer. Verkene bruker disse bildene for å fremkalle de presise, men uforutsigbare logikkene som kjennetegner funksjonen og dysfunksjonen til disse pengesystemene i forskjellige økonomier over hele kloden, systemer som opererer i en samtidig hjelpsom og likegyldig relasjon til menneskelig behov og begjær. Trykkeriet utstillingen inkluderer silketrykk i storformat basert på mislykkede valutaer i mer enn et dusin land, nytolkning av bildene og funksjonen til disse systemene, og finner alternative former for verdi og mening i gjenoppfinnelsen.

fill outline half arrow