Marte Aas Alt som er

“Alt som er”  er en serie på 5 silketrykte collager i størrelse 70x100cm som tar utgangspunkt i fotografier av ulike objekter fra naturen og naturfenomener. Serien tematiserer menneskets forhold til naturen, verden og tingen og knytter an til idéen om den antropocene tidsalder som innebærer at “natur” er et begrep som hører til fortiden. Naturen er ikke lenger en kraft som er separert fra og ambivalent til menneskelig aktivitet. Mennesket former naturen og mennesket og natur er ett.

fill outline half arrow