Apichaya Wanthiang Ahead, Instead

Trykkeriet har gleden av å presentere nye verk av Apichaya Wanthiang i samarbeid med Kitamura Woodblock studio. Utstillingen åpner lørdag 3 juni, først med en «meet the artist» session fra kl. 18, før del to av åpningen som starter kl. 19.

Utstillingen «Ahead, Instead» er resultatet av et todelt prosjekt.
Først reiste jeg til Kyoto, Japan for å lære det grunnleggende om japanske mokuhanga av tresnittmester Shoichi Kitamura. Mens jeg var i Japan besøkte jeg flere bygg designet av Tadao Ando, samt Isamu Noguchi museet. Min interesse ligger i Andos bruk av værelementer, som lys og vind, for å animere hans arketektoniske rom og i Noguchi hans fokus på tekstur og haptisk. Til andre del av prosjektet reiste Kitamura til Trykkeriet i Bergen for å produsere for meg.

Til denne utstillingen har jeg tatt utgangspunkt i de fotografiske bildene jeg samlet i Japan. På mange måter er denne utstillingen en reiseskildring: For det første kommer alle bildene fra spesifikke møter jeg har hatt i Japan. For det andre har jeg forsøkt å ivareta de performative aspektene ved bilder, og se på langsiktige interesser som konstruksjon av dybde på andre måter enn perspektiv, repetisjon og forskjell og perifert syn.

Tradisjonell japansk Mokuhanga føler et strengt sett med regler. De to viktigste er: hvert fargelag har sin egen utskårne plate og presise registreringsmerker (bestående av utskåret og inntrykket hjørne og ett ekstra spor). Registreringsmerket gjør at hvert trykt lag kan justeres. Resultatet av disse to aspektene er klare bilder, med skarpe konturer og fargejustering.

Til denne utstillingen har jeg prøvd å utfordre disse to forhåndsinnstilte reglene. De fleste av bildene er laget av én plate, men har blitt trykket flere ganger i ulike farger. I stedet for å være presis. brukte jeg et omtrentlig registreringsmerke. Resultatet av denne tilnærmingen er et litt forskjøvet og feiljustert bilde.

Kitamura har skåret og trykket fire bilder for meg. Disse er produsert som reduksjonstrykk. Denne teknikken tillater bare et planlagt antall trykk. Når et lag er skåret ut, blir de neste skåret ut og skrevet fra samme plate. Det er en slags ekstraksjon med forhåndsbestemte grenser, der hvert lag allerede er innebygd i det forrige. Du kan dermed ikke gå tilbake og gjøre ting på nytt. Dette gjør at prosessen er vanskelig å kontrollere.

Omfanget av det du møter i «Ahead, Instead», eksisterer i denne genererte spenningen. Kitamuras evner til å mestre og kontrollere alle aspekter ved håndverket hans kontra min tiltrekning til de energiske, direkte, lykkelige ulykker som er et resultat av prosessen og rette mot et uventet utfall.

Prosjektet og utstillingen er støttet av Sasakawa-Japan Foundation Norge, Kulturrådet, Den norske ambassaden i Tokyo, Bergen kommune, Norske Grafikere, Globus Opstart Nordisk Kulturfond, og Foreningen Trykkeriet.

fill outline half arrow