Vilde Salhus Røed After the Masters

I After The Masters har Vilde Salhus Røed rekonstruert silketrykkrammer på en måte som etterligner hvordan de kan ha sett ut etter å ha blitt brukt av andre kunstnere. Hun har belagt flere lag med blekk i rammene og latt tørke, samt printet uten motiver fra skjermene, og uten å vaske bort tidligere blekklag mellom hver trykking. De store rammene inneholder spor av silketrykkprosessen, men uten referanser til kunstneren eller kunstverket det prøver å se ut. Etter The Masters, er en rekonstruksjon av silketrykkrammer slik Salhus Røed mener det må ha sett ut.

De akvarelllignende silketrykkene til After The Masters (vått – i vått-serien) spiller på hvordan Salhus Røed som barn lærte å male med flytende maling på våte papirark. Oppdraget var ofte å etterligne kjente kunstneres figurative malerier, men hun klarte ikke å få disse trykkene til å se nærme nok opp til originalene. Som i After The Masters har Salhus Røed også trykket uten motiv i skjermen og latt sporene etter prosessen være det som skaper bildene.

Selv om både silketrykkrammene og vått-i-vått-trykkene ser abstrakte ut, utgjør de det konkrete uttrykket for prosessen involvert i produksjonen. Fokuset på prosess og materialitet har vært utgangspunktet for flere av Salhus Røeds fotografiske prosjekter, og i After The Masters har hun overført denne måten å jobbe på til screenprinting; en teknikk hun har liten erfaring med til å begynne med. Salhus Røeds arbeider er ofte basert på fotografiske utfordringer, hvor arkivering og gjenvinning av materiale utgjør sentrale elementer i flere av hennes prosjekter. I After The Masters går hun et skritt videre; verkene utgjør rekonstruksjonene av rammer og trykk som om hun hadde funnet dem.

Vilde Salhus Røed (født 1981) bor og arbeider i Bergen, hvor hun er medlem av Flaggfabrikken – Senter for fotografi og samtidskunst. Salhus Røed tok sin MA i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2008 og har studert filosofi ved Universitetet i Bergen og Oslo. Utstillinger inkluderer Preus Museum (Horten), Trondheim Kunstforening (Trondheim), Fotogalleriet (Oslo), Platform Stockholm (Stockholm), Entrée (Bergen), Sørlandets Kunstmuseum (Kristiansand), Kunsthal Charlottenborg (København), The Woodmill (London) og KODE ( Bergen). Salhus Røed er også leder for Hordaland Billedkunstnere og er en av medstifterne av Bergen Ateliergruppe i 2009.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

fill outline half arrow