Drømmen om fellesskapet, gruppeutstilling ved KODE

Grafikk har alltid blitt brukt som et verktøy for protest og politisk endring. Utstillingen presenterer grafiske arbeider fra KODEs samling av eldre mestere som Rembrandt og Dürer og norske nestorer som Per Kleiva og Inger Sitter. Disse vises side om side med internasjonal samtidsgrafikk fra Trykkeriets egen samling.

Tre kunstnere med tilknytning til Bergen, Heli Rekula, Thomas Kilpper og Azar Alsharif, er spesielt invitert til å presentere nye verk for anledningen.

Med utstillingen ønsker vi å holde frem grafikkfeltets kollektive produksjonsformer og viktige sosiale og politiske strømninger som har preget kunstuttrykket.

Foreningen Trykkeriet er et senter for samtidsgrafikk i Bergen, som produserer og formidler grafisk kunst. Trykkeriet har et sterkt lokalt engasjement, og bidrar samtidig i et nordisk og internasjonalt fellesskap med utspring i grafikk. De har også en egen samling norsk og internasjonal samtidsgrafikk.

KODE har en samling på over 8000 verk på papir med verk av norske og internasjonale kunstnere. Verkene vises ikke ofte for publikum, så dette er en sjelden anledning til å se noen av dem.

AZAR ALSHARIF

Billedkunstner, bosatt i Bergen (f. 1984)

I sine collager, grafiske trykk og objektsammenstillinger, legger Alsharif frem alternativer til den bildestrømmen som nesten omslutter oss i hverdagen og gir oss nye mulige lesninger – et sted mellom drømmelandskap og hyperrealisme.

Manipulasjonene hennes kan bestå i å fjerne teksten fra et reklamebilde, slik at kun det visuelle gjenstår; tvetydig og underlig. En dypere symbolikk enn den umiddelbare trer frem. Parallelt med dette bryter hun opp strukturer som leder til spørsmål om autentisert, verdi og underbevissthet.

HELI REKULA

Kunstner og tidligere professor ved KHIB (nå KMD), bosatt i Helsinki (f. 1963)

De siste årene har Rekula vendt seg mot fotografiets materialitet, distribusjon og ulike former for reproduksjon. Hennes bok In Hemingway’s Garden ble beskrevet som ’bildkonstlitteraturens kammarmusik’ og fikk i 2014 Finska Konstföreningens Litteraturpris.

Til utstillingen her tar hun utgangspunkt i en fotoserie fra en reise til Mexico for over 30 år siden. Hennes poetiske undersøkelser av disse fotografiske øyeblikkene fra fortiden er materialisert som grafiske trykk.

THOMAS KILPPER

kunstner og professor ved KMD, UiB, bosatt i Bergen og Berlin (f. 1956)

Gjennom en rekke prosjekt har Kilpper gjort store gulvflater i offentlige bygg om til trykkmatriser. Motivene er ofte knyttet til stedets politiske historie og avtrykkene, gjerne i form av bannere har blitt vist både på bygningenes innside og utside.  Et eksempel er The Ring som ble vist i London i 2000.

Til KODE presenterer Kilpper installasjonen What We Can Learn From You, What You Can Learn From Us, et verk som peker på dynamikken mellom det politiske og det pedagogiske.

ALLE KUNSTNERE I UTSTILLINGEN

Albrecht Dürer
Anna Christina Lorenzen
Anngjerd Rustand
Azar Alsharif
Ciara Phillips
Espen Sommer Eide
Heli Rekula
Inger Sitter
Janne Kruse
Knut Rumohr
Kurt Johannessen
Ludvig Eikås
Mattias Härenstam
Nikolai Astrup
Paul Gauguin
Per Kleiva
Rembrandt van Rijn
Thomas Kilpper
Torgrim Wahl Sund
Toril Johannessen
Utagawa Hiroshige
Vilde Salhus Røed
​Zdenka Rusova

fill outline half arrow