TRACING (PORTRETT FAMILIEKURS!)

Instruktør: Asbjørn Hollerud

Sted: Fjøsangerveien 70A

Tid: 14.10., 12:00— 16:00

Pris: GRATIS

Dette kurset passer for barn fra 10 år og oppover!

Kurset starter med at barn og foreldre tegner portretter av hverandre på plexiglass plater. Prosessen foregår ved å holde opp plexiplatene rett foran ansiktet mens den andre halvparten tegner. Hver tegning tar mellom 15-20 minutter før de bytter. Etter at begge er ferdige med å tegne, går vi videre til å skrape platene ved hjelp av koldnålsteknikken.

Utskriften avhenger av hvor dypt du har risset inn i plexiglasset. Områder som skal trykkes lysegrå risses veldig svakt, mens områdene som skal være svarte må risses dypt ned i plexiglasset.

Etter tegningen går vi videre til selve trykkingen, som foregår på en dyptrykkspresse. Trykkingen starter med innsverting av trykkplaten. Neste trinn er å bruke tekstil (tarlatan) for å hjelpe trykksverten med å komme ned i dybden av platen. Til slutt må platen tørkes lett av med avistrykk, før den så er klar til å trykkes på fint bomullstrykkpapir.

Kurset er muliggjort med økonomisk støtte fra Bergen kommune.

fill outline half arrow